AKTIVIZAM I SARADNJA

KAMPANJE

AKCIJE

SVEČANOSTI I DOGAĐAJI

MEĐUNARODNA SARADNJA

DRUŠTVENO ODGOVORNI PARTNERI

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” kroz različite projekte ostvario je saradnju sa sljedećim institucijama, organizacijama i kompanijama: