DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Teorijski i empirijski proučavamo pitanja od značaja za ženu, njena prava, društveni angažman, religiju i identitet u savremenom građanskom društvu.

Pored istraživačkih projekata, aktivno radimo na kreiranju prostora za promišljanje i razmatranje različitih društvenih pitanja kroz okrugle stolove, tribine, konferencije te objavljivanje i prevođenje članaka i publikacija.

KONTAKT OSOBA

Amina Šljivo-Bećić

ADMINISTRATIVNA ASISTENTICA

Telefon: + 387 33 710-650

(lokal 107)

E-mail: [email protected]

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

IZDAVAČKI PROJEKTI

IZBOR TEKSTOVA